Styrelseprotokoll:

2019

Januari

Mars

April

2018

December

November

Oktober

September


 

Årsredovisning:

2018

2017

2016

2015

2014

2013


Årsmötesprotokoll:

 

2018

2019


Personal:

 

Huvudtränare:

Mattias Lind

Mobil 073-562 16 61

E-post mattias@norrtaljetk.com

 

Tränare:

Jan Edlund

Mobil 070-433 03 59

E-post janne@norrtaljetk.com

 

Timtränare:

Magnus Rindeby

Sara Ekdahl

Astrid Engdal Lundberg

Lina Söderhäll

Urban Nordqvist


Administratör:

Pamela Lind 

E-post info@norrtaljetk.com

 

Tävlingsadministratör:

Simon Ekström

E-post tavling@norrtaljetk.com

 


Klubbinfo:

 

Namn Norrtälje Tennisklubb
Bildad: 1924
Postadress:

Tennishallen, Baldersgatan, 761 22 Norrtälje

Telefon: 0176-18300
E-post: info@norrtaljetk.com
Hemsida: https://norrtaljetk.com
Bankgiro: 217-5933
Organisationsnummer: 814400-5827

NTK Styrelse:


Ordförande
Jan Nyqvist
jan.nykvist@hotmail.se

Vice Ordförande
Urban Nordquist
Urban.Nordquist@dtk.se

Sekreterare

Simon Ekström
simon.ekstrom@hotmail.com

Övriga ledamöter

Anders Broberg
advokatbyran.anders.broberg@telia.com

Sigrid de Geyter
sigrid_de_geyter@hotmail.com

Jan Lindh
info@janlindh.se

Karl Söderqvist
malstakalle@gmail.com

Lars Andersson
larsandersson100@outlook.com

Suppleanter

Karin Ekman
karin.ekman54@gmail.com

Malin Larsson
malin@malvakrukmakeri.se

 


GDPR

Den 25:e maj inträder, en ny dataskyddslag i hela Europa, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) – eller på svenska Datasäkerhets-förordningen. Med anledning av detta vill vi upplysa dig, som befintlig medlem i Norrtälje TK, om vilken typ av information rörande dig som sparas i våra system och information kring våra rutiner för informationsinsamling och hanteringen av dina personuppgifter.

Dina uppgifter – såsom namn, e-postadress, adress, telefonnummer och personnummer– finns tryggt förvarade i vårt system, och lagras där i tills du säger upp ditt medlemskap